Docs, Sheets, and Slides
สร้าง แก้ไขเอกสารแบบออนไลน์ รองรับการทำงานร่วมกันได้มากถึง 50 คน มีแอพรองรับการจัดการเอกสารในหลากหลายรูปแบบ เช่น Documents, Spreadsheets, Presentations, Forms เป็นต้น